Кафедра алгебри та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Кафедра алгебри та геометрії утворена в 1940 році в складі фізико-математичного фа­культету Чернівецького державного університету. Важливу роль в організації кафедри, в обранні її наукового напрямку відіграли академіки Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992), Борис Володимирович Гнєдeнко (1912-1995) та заслужений діяч науки УРСР, професор Олександр Степанович Смогоржевський (1896-1969).

Понад 70 років кафедра готує кваліфікованих науково-педагогічних фахівців з мате­матики. Викладачі кафедри читають такі загальні курси: для студентів факультету при­клад­ної математики та факультету комп’ютерних наук – “Алгебра і геометрія”, “Лінійна ал­гебра”, “Алгебра і теорія чисел”, “Аналітична геометрія”, “Диференціальна геометрія і топо­логія”, “Елементарна математика і методика викладання математики”, “Основи геометрії”; для студентів хімічного, біологічного, педагогічного факультетів – “Вища математика”, “Основи вищої математики”, “Математика”, “Теоретичні основи мате­мати­ки”. Читається ряд вибіркових курсів із сучасної алгебри, геометрії та методики ви­кладан­ня математики. Написання курсових, дипломних і магістерських робіт забезпечує якісну підготовку зі спеціалізації кафедри.