Абітурієнту

 

Сайт приймальної комісії ЧНУ

 

 

Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (математика)»
Освітня програма: «Математика та інформатика»
Випускники спеціальності «Середня освіта (математика)» отримують фундаментальні математичні знання та вміння професійно працювати з комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням та використовувати сучасні інформаційні технології. Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові знання педагогіки, психології, педагогічної майстерності, методики соціально-виховної роботи, в тому числі методики роботи класного керівника, а також методики викладання математики та інформатики. Вона містить методичні концепції розвитку професійної діяльності, а проходження педагогічної практики у ВНЗ формує вміння вирішувати актуальні проблеми навчання математики й інформатики у школі та планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу. Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами математики та інформатики у середніх та середніх спеціальних навчальних закладах

 

Спеціальність: 014.09 «Середня освіта (інформатика)»
Освітня програма: «Інформатика та математика»
Студенти, що навчаються за спеціальністю «Середня освіта (інформатика)»,отримують сучасні знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації, проведення теоретичних і практичних наукових досліджень, а також опановують методи і практичні прийоми викладання інформатики, застосування сучасних методик і освітніх технологій, особливо інформаційних, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Випускники можуть працювати вчителями інформатики у середніх та середніх спеціальних навчальних закладах та викладачами вищих навчальних закладів; операторами ЕОМ, системними адміністраторами, адміністраторами баз даних, програмістами в ІТ-компаніях.
Спеціальність: 111 «Математика»
Випускники спеціальності «Математика» отримують фундаментальні знання з класичної та сучасної математики, що дозволяє їм аналізувати різні методи розв’язування задач у галузі математики та застосовувати їх для вирішення нових прикладних задач.Підготовка фахівців цієї спеціальності ведеться за спеціалізаціями: алгебра і геометрія, диференціальні рівняння, математичний аналіз. Вона включає в себе вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Випускники цієї спеціальності здатні виконувати професійні завдання науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі сучасної математичної науки, педагогіки та методики середньої і вищої освіти, а також займатися науково-педагогічною діяльністю у середніх та вищих навчальних закладах різного рівня акредитації.