Меню

   
 

Адреса:

 

Адреса:
58012,
вул. Університетська,
буд. 28, аудиторії 12, 13

Телефон:
(0372) 58-48-70

 
 

Посилання:

   
 

Науково-дослідницька робота

 

Головні напрямки наукових досліджень:

  1. Задача Коші та багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання (псевдо-Бесселевими та псевдодиференціальними операторами нескінченного порядку, операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва) в різних просторах основних та узагальнених функцій.
  2. Конструктивна побудова та характеризація скінченних незвідних систем твірних (у топологічному сенсі) в різних метазнакозмінних групах.
  3. Дослідження становлення та розвитку математичної освіти на Буковині (кінець 19 – початок 20 століття), питання про внесок вітчизняних за зарубіжних математиків у формування наукових напрямів досліджень та створення математичних шкіл.

Тема НДР кафедри: Добутки груп, еволюційні рівняння нескінченного порядку.


 
 


© Офіційний сайт кафедри "Алгебри та Інформатики"
2012 рік

© Сторив: Муляр К. М.