Меню

   
 

Адреса:

 

Адреса:
58012,
вул. Університетська,
буд. 28, аудиторії 12, 13

Телефон:
(0372) 58-48-70

 
 

Посилання:

   
 

Методична робота та вказівки

 

Методична робота


Підручники: -
Посібники:

Домбровський Р. Ф., Овчар М. С., Похила М.М., Шадний В. С. Практичні заняття з аналітичної геометрії. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1997. – 98с.
Городецький В. В., Нагнибіда М. І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина перша. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 206с.
Городецький В. В., Нагнибіда М. І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина друга. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 206с.
Городецький В. В., Нагнибіда М. І., Настасієв П. П. Методи розв’язування задач з функціонального аналізу. Частина перша – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – 295с.
Городецький В. В., Нагнибіда М. І., Настасієв П. П. Методи розв’язування задач з функціонального аналізу. Частина друга – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – 316с.
Городецький В. В., Похила М. М. Аналітична геометрія многовимірних афінних та евклідових просторів: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1999. – 219с.
Городецький В. В., Житарюк І. В., Мартинюк О. В. Основи топології в теоремах і задачах. Частина перша. – Чернівці: Прут, 2000. – 400с.
Житарюк І. В., Петришин Р. І., Житарюк С. І. Довідник з математики для вступників до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Чернівці: Прут, 2005. – 776с.
Сущанський В. І., Сікора В. С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування. – Чернівці: Рута, 2003. – 256 с.
Домбровський Р. Ф., Колісник Р. С., Мироник В. І. Контрольні питання та навчальні завдання з розділу „Теорія поверхонь” аналітичної геометрії: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 63 с.
Городецький В. В., Житарюк І. В. Основи топології в теоремах і задачах. Частина друга. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 183 с.
Городецький В. В., Мартинюк О. В. Диференціальна геометрія в теоремах і задачах. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 400с.
Лавренчук В. П., Мартинюк О. В., Настасієв П. П., Олійник Н. П. Вища математика. Загальний курс. Ч. 1. Лінійна алгебра й аналітична геометрія. – Чернівці: Рута, 2006. – 178с.
Лавренчук В. П., Мартинюк О. В., Настасієв П. П. . Вища математика. Загальний курс.Ч. 2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння. – Чернівці: Рута, 2006. – 319с.
Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Інверсія та її застосування. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 64 с.
Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Зображення геометричних фігур та побудова плоских перерізів многогранників. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 200 с.

На початок

Методичні вказівки


Домбровський Р. Ф., Колісник Р. С., Мироник В. І. Контрольні питання та навчальні завдання з розділу “Теорія поверхонь” аналітичної геометрії // Чернівці: ЧНУ, 2002. – 68 с.

Лінійна алгебра: Методичні вказівки до практичних занять. Частина І // Укладачі: Колісник Р. С., Похила М. М., Сікора В. С. - Чернівці: Рута, 2002. – 72 с.

Комп’ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт// Укладачі: Сікора В. С., Юрченко І. В. - Чернівці: Рута, 2002. – 43 с.

Система управління базами данних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних робіт// Укладачі: Сікора В. С., Юрченко І. В. – Чернівці: Рута, 2002. – 40 с.

Електронні таблиці Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних робіт// Укладачі: Сікора В. С., Юрченко І. В. – Чернівці: Рута, 2002. – 48 с.

Абітурієнт 2002: Довідник для вступників// Укладачі: Свердан М. Л., Мельничук В. С., Житарюк І. В. – Чернівці: Рута, 2002. – 184 с.

Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина І. – Чернівці: Рута, 2004. - 52 с.

Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина ІІІ. – Чернівці: Рута, 2004. - 56 с.

Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина ІV. – Чернівці: Рута, 2004. - 42 с.

Ясинський В. К., Юрченко І. В., Сікора В. С. Навчальна, виробнича та переддипломна практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика. – Чернівці: Рута, 2004. - 56 с.

Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина ІІ. – Чернівці: Рута, 2005. - 45 с.

Алгебраїчні операції на множинах та їх властивості: Методичні вказівки / Укл.: І.В.Житарюк, В.С.Сікора.– Чернівці: Рута, 2005.– 77 с.

Навчальна, педагогічна та переддипломна практики: Методичні вказівки для студентів спеціальності 080101 – Математика / Укл.: Петришин Р.І., Сікора В.С.– Чернівці: Рута, 2005.– 37 с

Вища математика: Курс лекцій. Частина II. Аналітична геометрія. Укл.: Боднарук С. Б, Колісник Р. С., Шевчук Н. М. – Чернівці: Рута, 2007. - 72с.

Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина І // Укл.: Колісник Р. С., Сікора В. С. - Чернівці: Рута, 2007. – 71с.

Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІІ // Укл.: Колісник Р. С., Сікора В. С. - Чернівці: Рута, 2007. – 72с.

Лінійна алгебра. Метод Гаусса. Визначники: Вказівки до практичних занять// Укл. Колісник Р. С., Сікора В. С. .- Чернівці: Рута, 2007.– 72 с.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів географічного та біологічного факультетів / Укл.: О.В.Мартинюк, С.В.Мартинюк. – Чернівці: Рута, 2007. – 72 с.

Диференціальна геометрія і топологія: Термінологічний довідник/ Укл.: Домбровський Р. Ф., Мартинюк О. В. – Чернівці: Рута, 2000. – 78с.

Основи геометрії: Конспекти лекцій/ Укл.: Собчук В. С. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 63с.

На початок

 
 


© Офіційний сайт кафедри "Алгебри та Інформатики"
2012 рік

© Сторив: Муляр К. М.