Меню

   
 

Адреса:

 

Адреса:
58012,
вул. Університетська,
буд. 28, аудиторії 12, 13

Телефон:
(0372) 58-48-70

 
 

Посилання:

   
 

Предмети що викладаються

 

Алгебра і теорія чисел


Мета навчальної дисципліни: опанування студентом принципів сучасної алгебри, її місця в загальній системі математичних знань, зокрема, взаємозв’язків з теорією чисел та абстрактною алгеброю.


Аналітична геометрія


Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу аналітичної геометрії, сприяти формуванню навичок у застосуванні основних методів аналітичної геометрії, зокрема, координатного методу, методів векторної алгебри, тощо.


Вища математика (хім. факультет)


Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу вищої математики


Геометричні перетворення


Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теорії геометричних перетворень, зокрема, ортогональних перетворень та перетворень подібності (з методикою вивчення їх в курсі шкільної геометрії), інверсії


Диференціальна геометрія і топологія


Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу курсу диференціальної геометрії і топології.


Еволюційні рівняння та їх застосування


Мета і завдання курсу полягає у ознайомленні студентів з елементами теорії еволюційних рівнянь у локально опуклих просторах.


Елементарна математика і методика викладання математики


Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу елементарна математика і методика викладання математики.


Зображення геометричних фігур у просторі


Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теорії та методики зображення просторових фігур у геометрії


Інваріантні многовиди динамічних систем (4 курс)


Мета і завдання курсу дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими основними темами: фазові простори, векторні поля та дотичний простір диференціальних рівнянь, дифеоморфізм, фазові криві автономної системи.


Інформатика і комп’ютерна техніка


Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу інформатика та комп’ютерна техніка.


Лінійна алгебра


Мета навчальної дисципліни: опанування студентом понять лінійності й нелінійності, розуміння їх положення і ролі в загальній системі математичних знань та вміння їх застосовувати.


Мікро та макроекономіка


Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної економічної теорії, базовими мікро- та макроекономічними моделями, за допомогою яких аналізуються результати прийняття економічними суб’єктами управлінських рішень, умовами рівноваги на різноманітних типах ринків, проблемами загальної рівноваги та добробуту.


Основ криптографії


Метою курсу “Основи криптографії” є ознайомлення і вивчення деяких питань теорії чисел та основ криптографії.


Прикладне програмне забезпечення (5 курс)


Мета дисципліни: ознайомити студентів із сучасним програмним забезпеченням, яке дозволяє розв’язувати прикладні задачі математики та інших галузей (пакет прикладних програм Mathematica).


Прикладне програмне забезпечення (4 курс)


Мета дисципліни: ознайомити студентів із сучасним програмним забезпеченням, яке дозволяє розв’язувати прикладні задачі математики та інших галузей (пакет прикладних програм MathCAD).


Спец. курсу „Зовнішнє диференціальне числення” (3 курс)


Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу


 
 


© Офіційний сайт кафедри "Алгебри та Інформатики"
2012 рік

© Сторив: Муляр К. М.