Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни, читання яких забезпечують викладачі кафедри:

 

1. Лінійна алгебра.

2. Алгебра і геометрія.

3. Диференціальна геометрія і топологія.

4. Алгебра і теорія чисел.

5. Основи теорії груп.

6. Вища математика (для студентів природничих факультетів).

7. Педагогічна практика (4 курс).

8. Асистентська практика (6 курс).

9. Вибрані розділи сучасної математики.

10. Методи теорії самоспряжених операторів та їх застосування.

11. Узагальнені функції та їх застосування.

12. Еволюційні рівняння та їх застосування.

13. Історія математики.

14. Елементарна  математика  і методика  викладання  математики.

15. Зображення геометричних фігур у просторі.

16. Аналітична геометрія афінних та евклідових просторів.

17. Геометричні перетворення.

18. Вибрані питання алгебри та початків аналізу.

19. Інваріантні многовиди динамічних систем. 

20. Інформатика та комп’ютерна техніка.

21. Обчислювальна техніка і програмування.

22. Вибрані питання ріманової геометрії.

23. Аналітична геометрія.

24. Вступ до спеціальності.

25. Філософія освіти і науки.

26. Геометричні перетворення та побудова зображень.

27. Програмно-педагогічні засоби навчання.

28. Технології викладання фахових дисциплін.

29. Задачі з параметрами.

30. Математика з основами математичної логіки.

31. Функційні рівняння. Методи розв'язування.

32. Основи геометрії.

33. Методика викладання математики.