Абітурієнту

 

Сайт приймальної комісії ЧНУ

 

 

Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (математика)»
Освітня програма: «Математика та інформатика»
Випускники спеціальності «Середня освіта (математика)» отримують фундаментальні математичні знання та вміння професійно працювати з комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням та використовувати сучасні інформаційні технології. Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові знання педагогіки, психології, педагогічної майстерності, методики соціально-виховної роботи, в тому числі методики роботи класного керівника, а також методики викладання математики та інформатики. Вона містить методичні концепції розвитку професійної діяльності, а проходження педагогічної практики у ВНЗ формує вміння вирішувати актуальні проблеми навчання математики й інформатики у школі та планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу. Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами математики та інформатики у середніх та середніх спеціальних навчальних закладах

 

Спеціальність: 014.09 «Середня освіта (інформатика)»
Освітня програма: «Інформатика та математика»
Студенти, що навчаються за спеціальністю «Середня освіта (інформатика)»,отримують сучасні знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації, проведення теоретичних і практичних наукових досліджень, а також опановують методи і практичні прийоми викладання інформатики, застосування сучасних методик і освітніх технологій, особливо інформаційних, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Випускники можуть працювати вчителями інформатики у середніх та середніх спеціальних навчальних закладах та викладачами вищих навчальних закладів; операторами ЕОМ, системними адміністраторами, адміністраторами баз даних, програмістами в ІТ-компаніях.
Спеціальність: 111 «Математика»
Випускники спеціальності «Математика» отримують фундаментальні знання з класичної та сучасної математики, що дозволяє їм аналізувати різні методи розв’язування задач у галузі математики та застосовувати їх для вирішення нових прикладних задач.Підготовка фахівців цієї спеціальності ведеться за спеціалізаціями: алгебра і геометрія, диференціальні рівняння, математичний аналіз. Вона включає в себе вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Випускники цієї спеціальності здатні виконувати професійні завдання науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі сучасної математичної науки, педагогіки та методики середньої і вищої освіти, а також займатися науково-педагогічною діяльністю у середніх та вищих навчальних закладах різного рівня акредитації.

 

Інструкція щодо подання електронної заяви

 

Порядок подання електронної заяви

 

Освітня програма "Математика та інформатика" зі спеціальності 014 "Середня освіта"

предметної спеціальності 014.04 "Середня освіта (математика)".

Ступінь вищої освіти "Бакалавр" (титульна сторінка)

 

Освітня програма "Математика та інформатика" зі спеціальності 014 "Середня освіта"

предметної спеціальності 014.04 "Середня освіта (математика)".

Ступінь вищої освіти "Бакалавр"

 

Освітня програма "Математика та інформатика" зі спеціальності 014 "Середня освіта",

предметної спеціальності 014.04 "Середня освіта (математика)".

Ступінь вищої освіти "Бакалавр" (скорочена форма)(титульна сторінка)

 

Освітня програма "Математика та інформатика" зі спеціальності 014 "Середня освіта",

предметної спеціальності 014.04 "Середня освіта (математика)".

Ступінь вищої освіти "Бакалавр" (скорочена форма)

 

Освітня програма "Математика та інформатика" зі спеціальності 014 "Середня освіта",

предметної спеціальності 014.04 "Середня освіта (математика)".

Ступінь вищої освіти "Магістр"(титульна сторінка)

 

Освітня програма "Математика та інформатика" зі спеціальності 014 "Середня освіта",

предметної спеціальності 014.04 "Середня освіта (математика)".

Ступінь вищої освіти "Магістр"

 

Презентація спеціальності "Середня освіта (Математика)"