Науково-дослідницька робота

Головні напрямки наукових досліджень:

  • Задача Коші та багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання (псевдобесселевими та псевдодиференціальними операторами нескінченного порядку, операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва) в різних просторах основних та узагальнених функцій.
  • Конструктивна побудова та характеризація скінченних незвідних систем твірних (у топологічному сенсі) в різних метазнакозмінних групах.
  • Дослідження становлення та розвитку математичної освіти на Буковині (кінець 19 – початок 20 століття), питання про внесок вітчизняних за зарубіжних математиків у формування наукових напрямів досліджень та створення математичних шкіл.

Наукові публікації викладачів кафедри

Участь у міжнародних конференціях