• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
Розпорядження №7

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №7

по факультету математики та інформатики

від 17.11.2021 року

          На виконання наказу №418 «Про освітній процес в університеті» від 16.11.2021р.,  проводити навчальні заняття на факультеті з 17 листопада 2021 року у змішаній формі (частина занять – в аудиторіях, інша частина – у дистанційному режимі):

 1. З 22 листопада 2021 року на денній формі – за системою змішаного навчання для 1, 2 курсів, та дистанційного навчання для 3-6 курсів, поєднуючи з очними консультаціями та індивідуальними заняттями.
 2. Запровадити графік змішаного навчання, який враховує контингент студентів факультету, специфіку кожної спеціальності, види навчальних занять і практик, наявність аудиторного фонду з дотриманням протиепідемічних заходів.
 3. Згідно запропонованого розкладу на 1 і 2 курсах:

3.1 потокові лекційні заняття з великою кількістю студентів проводити в дистанційній формі;

3.2 відповідно до складеного графіку виокремити дні для online та offline навчання з метою асинхронного відвідування занять для запобігання скупчення здобувачів освіти, які одночасно перебуватимуть у приміщенні навчального корпусу.

 1. Контрольні роботи на всіх курсах проводити в аудиторіях крім тих, що використовують систему електронного навчання (moodle.chnu.edu.ua).
 2. Заліки у першому семестрі 2021-2022 н.р. на всіх курсах провести в аудиторіях згідно із затвердженим графіком.
 3. Екзамени у першому семестрі 2021-2022 н.р. на всіх курсах провести в аудиторіях згідно із затвердженим розкладом.
 4. Під час пересування коридорами першого корпусу використання захисних масок, що закривають ніс та рот, є обов’язковим.
 5. Завідувачам кафедр та лабораторій забезпечити дотримання протиепідемічних заходів викладачами кафедр та студентами відповідних спеціальностей.
 6. Завідувачам кафедр забезпечити проведення скринінгу температури працівників кафедр та допуску їх на місце роботи з фіксацією температури в окремому журналі.
 7. Старостам (парламентарям) академічних груп 1 і 2 курсів забезпечити фіксацію температури студентів групи, що перебувають у першому корпусі, в окремому журналі.
 8. Заступнику декана В.Й. Кушнірчуку організувати централізований збір на факультеті використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремий закритий контейнер з отвором.
 9. Науково-педагогічним працівникам факультету математики та інформатики та факультетів, що забезпечують викладання дисциплін для студентів факультету математики та інформатики ЧНУ:

12.1 Перед початком занять проводити опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби;

12.2 У разі виявлення в аудиторіях першого корпусу у здобувачів вищої освіти ознак гострої респіраторної хвороби обов’язково повідомляти відповідальну особу (заступника декана В.Й. Кушнірчука) про наявні ознаки та тимчасово ізолювати хворого в аудиторію №29 першого корпусу;

12.3. Після кожного заняття провітрювати приміщення.

 1. Дозволити вносити зміни у модель змішаного навчання відповідно до стану епідеміологічної ситуації, що складатиметься у 2021-2022 н.р.
 2. Проведення всіх занять, заліків та іспитів на заочній формі навчання забезпечити дистанційно за затвердженим розкладом.
 3. Заступнику декана з навчально-методичної роботи забезпечити контроль за організацією освітнього процесу з дотриманням заходів санітарно-епідемічної безпеки.
 4. Заступнику декана з навчально-виховної роботи

16.1. здійснювати щоденний контроль за виконанням заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 50 від 22.08.2020 та моніторинг стану здоров’я здобувачів освіти, науково-педагогічного та допоміжного складу факультету;

16.2. проводити роз’яснювальну роботу, санітарно-гігієнічні заходи із здобувачами освіти, які проживають у гуртожитках, щодо профілактики і реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби COVID-19.

 

Декан факультету математики та інформатики                                 Ольга МАРТИНЮК

Документ можна переглянути за покликанням:

№7_протиепідемічні заходи_2021.docx (fmi.org.ua)

Деталізація організації навчального процесу: 

https://drive.google.com/file/d/1cSBqN_5I_qahHHWJ70Ghy4qi7KQLCI7H/view?usp=sharing