• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
Захист дипломних робіт студентів 6 курсу

20-22 грудня 2021 року у 18 аудиторії факультету математики та інформатики відбудуться прилюдні захисти дипломних робіт студентів 6 курсу спеціальностей 111 «Математика», магістр (денна форма навчання) та 014.04 «Середня освіта (математика)», магістр (денна та заочна форми навчання).

Початок захистів о 9:00.

Склад екзаменаційної комісії №2:

Сікора В.С. – к.ф-м.н., доц. кафедри алгебри та інформатики – голова ЕК.

Члени комісії:

  1. Лучко В.М. – к.ф-м.н., доц. кафедри диференціальних рівнянь – заступник голови ЕК;
  2. Михайлюк В.В. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри математичного аналізу;
  3. Петришин Р.І. – д.ф-м.н., проф. кафедри диференціальних рівнянь, ректор ЧНУ;
  4. Терлецька І.Д. – консультант КУ «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради».
  5. Яшан Б.О. – лаборант кафедри диференціальних рівнянь – секретар ЕК.