Посібники та методичні вказівки

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Домбровський Р. Ф., Овчар М. С., Похила М.М., Шадний В. С. Практичні заняття з аналітичної геометрії. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1997. – 98с.
 2. Городецький В. В., Нагнибіда М. І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина перша. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 206с.
 3. Городецький В. В., Нагнибіда М. І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина друга. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 206с.
 4. Городецький В. В., Нагнибіда М. І., Настасієв П. П. Методи розв’язування задач з функціонального аналізу. Частина перша – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – 295с.
 5. Городецький В. В., Нагнибіда М. І., Настасієв П. П. Методи розв’язування задач з функціонального аналізу. Частина друга – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – 316с.
 6. Городецький В. В., Похила М. М. Аналітична геометрія многовимірних афінних та евклідових просторів: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1999. – 219с.
 7. Городецький В. В., Житарюк І. В., Мартинюк О. В. Основи топології в теоремах і задачах. Частина перша. – Чернівці: Прут, 2000. – 400с.
 8. Житарюк І. В., Петришин Р. І., Житарюк С. І. Довідник з математики для вступників до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Чернівці: Прут, 2005. – 776с.
 9. Сущанський В. І., Сікора В. С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування. – Чернівці: Рута, 2003. – 256 с.
 10. Домбровський Р. Ф., Колісник Р. С., Мироник В. І. Контрольні питання та навчальні завдання з розділу „Теорія поверхонь” аналітичної геометрії: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 63 с.
 11. Городецький В. В., Житарюк І. В. Основи топології в теоремах і задачах. Частина друга. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 183 с.
 12. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Диференціальна геометрія в теоремах і задачах. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 400с.
 13. Лавренчук В. П., Мартинюк О. В., Настасієв П. П., Олійник Н. П. Вища математика. Загальний курс. Ч. 1. Лінійна алгебра й аналітична геометрія. – Чернівці: Рута, 2006. – 178с.
 14. Лавренчук В. П., Мартинюк О. В., Настасієв П. П. . Вища математика. Загальний курс.Ч. 2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння. – Чернівці: Рута, 2006. – 319с.
 15. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Інверсія та її застосування. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 64 с.
 16. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Зображення геометричних фігур та побудова плоских перерізів многогранників. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 200 с.
 17. Колісник Р.С., Сікора В.С., Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах і за­да­чах. Видання друге. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці: Кни­ги – XXI, 2010.— 292с.
 18. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і за­да­чах. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013.— 353с.
 19. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і за­да­чах. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці, 2014.— 336с. (Рекомендовано Міні­стер­ст­вом освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих нав­чаль­них закладів, лист погодження № 1/11-4239 від 26.03.2014 р.)
 20. Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та про­гра­му­ван­ня. Частина 2: Навчальний посібник.– Чернівці, 2015. – 210 с.
 21. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і за­да­чах. Частина перша. Видання друге, стереотипне: Навчальний посібник.— Чернівці, 2016.— 336с.
 22. Сущанський В. І., Сікора В. С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування. Видання друге.– Чернівці: Рута, 2016. – 256 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 1. Домбровський Р. Ф., Колісник Р. С., Мироник В. І. Контрольні питання та навчальні завдання з розділу “Теорія поверхонь” аналітичної геометрії // Чернівці: ЧНУ, 2002. – 68 с.
 2. Лінійна алгебра: Методичні вказівки до практичних занять. Частина І // Укладачі: Колісник Р. С., Похила М. М., Сікора В. С. - Чернівці: Рута, 2002. – 72 с.
 3. Комп’ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт// Укладачі: Сікора В. С., Юрченко І. В. - Чернівці: Рута, 2002. – 43 с.
 4. Система управління базами данних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних робіт// Укладачі: Сікора В. С., Юрченко І. В. – Чернівці: Рута, 2002. – 40 с.
 5. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт// Укладачі: Сікора В. С., Юрченко І. В. – Чернівці: Рута, 2002. – 48 с.
 6. Абітурієнт 2002: Довідник для вступників // Укладачі: Свердан М. Л., Мельничук В. С., Житарюк І. В. – Чернівці: Рута, 2002. – 184 с.
 7. Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина І. – Чернівці: Рута, 2004. - 52 с.
 8. Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина ІІІ. – Чернівці: Рута, 2004. - 56 с.
 9. Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина ІV. – Чернівці: Рута, 2004. - 42 с.
 10. Ясинський В. К., Юрченко І. В., Сікора В. С. Навчальна, виробнича та переддипломна практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика. – Чернівці: Рута, 2004. - 56 с.
 11. Боднарук С. Б., Домбровський Р. Ф. Алгебра і геометрія. Курс лекцій. Частина ІІ. – Чернівці: Рута, 2005. - 45 с.
 12. Алгебраїчні операції на множинах та їх властивості: Методичні вказівки / Укл.: І.В.Житарюк, В.С.Сікора.– Чернівці: Рута, 2005.– 77 с.
 13. Навчальна, педагогічна та переддипломна практики: Методичні вказівки для студентів спеціальності 080101 – Математика / Укл.: Петришин Р.І., Сікора В.С.– Чернівці: Рута, 2005.– 37 с
 14. Вища математика: Курс лекцій. Частина II. Аналітична геометрія. Укл.: Боднарук С. Б, Колісник Р. С., Шевчук Н. М. – Чернівці: Рута, 2007. - 72с.
 15. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина І // Укл.: Колісник Р. С., Сікора В. С. - Чернівці: Рута, 2007. – 71с.
 16. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІІ // Укл.: Колісник Р. С., Сікора В. С. - Чернівці: Рута, 2007. – 72с.
 17. Лінійна алгебра. Метод Гаусса. Визначники: Вказівки до практичних занять// Укл. Колісник Р. С., Сікора В. С. .- Чернівці: Рута, 2007.– 72 с.
 18. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів географічного та біологічного факультетів / Укл.: О.В.Мартинюк, С.В.Мартинюк. – Чернівці: Рута, 2007. – 72 с.
 19. Диференціальна геометрія і топологія: Термінологічний довідник/ Укл.: Домбровський Р. Ф., Мартинюк О. В. – Чернівці: Рута, 2000. – 78с.
 20. Основи геометрії: Конспекти лекцій/ Укл.: Собчук В. С. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 63с.