• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Робота студентської проблемної групи спрямована на різноаспектне дослідження гіперкомплексних числових систем та їх застосування в задачах елементарної математики.

 

 Мета роботи студентської наукової проблемної групи:

  • сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;
  • формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
  • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;
  • ознайомлення з сучасною теорією гіперкомплексних числових систем та функцій гіперкомплексної змінної;
  • формування інтелектуальної компетенції.