• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Головною метою дисципліни «Методика вкладання математики» та роботи даної наукової студентської групи є забезпечення поглибленого вивчення студентами спеціальності «Середня освіта (математика) психолого-педагогічних і наукових основ курсу математики для закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), розуміння методичних ідей і дидактичних принципів, закладених в них. Завданням даної дисципліни є вироблення у студентів практичних навичок проведення різних видів занять в ЗЗСО, виховання у майбутніх вчителів вміння розв’язувати науково- педагогічні проблеми в процесі викладання математики, формування навичок аналізу процесу навчання.

Під час занять у науковій групі студент має поглибити основні компетенції, набуті в курсі Методика викладання математики.

Робота студентської проблемної групи спрямована на різноаспектне дослідження питань методики вивчення математики в ЗЗСО, опрацювання нормативних документів МОН України тощо.

Мета роботи студентської наукової проблемної групи:

  • сприяння підвищенню рівня наукової та методичної підготовки студентів;
  • формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
  • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;
  • ознайомлення з сучасними науково-методичними публікаціями, нормативними документами, що стосуються питань організації навчального процесу та викладання математики в ЗЗСО;
  • формування інтелектуальної компетенції.
Методика викладання математики
  • Цільова група студенти