Меню

   
 

Адреса:

 

Адреса:
58012,
вул. Університетська,
буд. 28, аудиторії 12, 13

Телефон:
(0372) 58-48-70

 
 

Посилання:

   
 

Предмети, що викладаються

 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Назва придмету І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс Кількість годин
1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем
Історія України   2             108
Культурологія 2               54
Українська мова (за проф. спрямуванням) 2               54
Філософія       2         108
Релігієзнавство           2     54
Економічна теорія         2       108
Правознавство     2           90
Політологія               2 108
Соціологія             2   90
Іноземна мова 3 2 2 2         288
Фізичне виховання 2 2 2 2 2 2     216

На початок

Цикл професійної та практичної підготовки

Назва придмету І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс Кількість годин
1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем
Математичний аналіз 2     8 8         432
Алгебра і теорія чисел     4 3         180
Диференціальна геометрія і топологія       4 4       216
Диференціальні рівняння     4 4         216
Інформатика і програмування  3 2 2           324
Практикум на ЕОМ   1 2 3         162
Комплексний аналіз         5       216
Методи обчислень             4   162
Теорія ймовірностей           4     135
Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів             3   108
Математична логіка               2 54
Теорія міри та інтеграла         4       108
Функціональний аналіз           5     162
Рівняння математичної фізики         5       162
Варіаційне числення і методи оптимізації               5 135
Педагогічна психологія         2       90
Методика викладання математики й інформатики             3   108
Науковий семінар           2     54
Обчислювальна практика                  
Педагогічна практика                  

На початок

Цикл природничо-наукової підготовки

Назва придмету І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс Кількість годин
1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем
Аналітична геометрія 4 4             76
Математичний аналіз (1 частина) 8 8             206
Лінійна алгебра 6 5             78
Дискретна математика   3             81
Теоретична механіка             3   57
Теоретична фізика               4 44
Історія математики               2 49
Екологія       1         36
Безпека життєдіяльності               2 22
Основи охорони праці     1           37

На початок

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Назва придмету І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс Кількість годин
1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем
Педагогіка та методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах           2     18
Основи медичних знань і охорона здоровя дітей           2      
Елементарна математика і методика викладання математики           4 6   70

На початок

Дисципліни вільного вибору студента

Назва придмету І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс Кількість годин
1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем
Ресурси Internet та основи Web-дизайну               3 144
Основи геометрії               2 108

На початок

Навчальні дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр»

Назва придмету Кількість годин
Цивільна оборона 54
Охорона праці в галузі 27
Методика викладання математики у вищій школі 54
Педагогіка і психологія вищої школи 108
Історія і методологія математики 54
Вища освіта і Болонський процес 36
Інтелектуальна власність 36
Інформаційно-комунікаційні технології 72
Узагальнені функції та їх застосування 135
Методи теорії самоспряжених операторів та їх застосування 108
Еволюційні рівняння нескінченного порядку 135
Інваріантні многовиди динамічних систем 135

На початок

 
 


© Офіційний сайт кафедри "Алгебри та Інформатики"
2012 рік

© Сторив: Муляр К. М.